1. Trainers met veel praktijkervaring

U wilt de problemen in uw bedrijf efficiënt kunnen aanpakken? U wilt graag les krijgen van mensen die uw probleem begrijpen en al voor gelijkaardige problemen oplossingen hebben bedacht? Daarom hebben wij de meest ervaren experten in lean implementaties gevraagd om hun ervaring in onze opleidingen met u te delen. We zijn ze gaan zoeken in organisaties die uitmunten op het vlak van lean management. Voor het didactische aspect kunnen deze experten in KU Leuven op ondersteuning rekenen. Verder worden ze door de schriftelijke feedback van de deelnemers gestimuleerd om hun lessen verder uit te werken en bij te schaven.

 

2. Innovatief didactisch concept

U bent op zoek naar een opleiding die de theorie meteen illustreert in de praktijk? Wel, wij bieden u twee complementaire formules aan.

In onze opleiding ‘Lean Manufacturing Expert’ wordt de nadruk gelegd op de theoretische basis en worden de aangeleerde concepten geïllustreerd met praktische voorbeelden uit het werkveld.

Onze opleiding ‘Lean Manufacturing Integrator’ daarentegen is gebaseerd op een learning by doing concept en is gebouwd rond een lean production game. In dit game worden spelrondes afgewisseld met teamoverleg en opleiding waarin een lean topic wordt belicht. Aan de hand van deze opleiding brengt het team vervolgens wijzigingen aan in de set-up van het spel en worden zo vastgestelde problemen aangepakt. 

 

3. Attitudetraining

U beseft dat de human factor in lean management zeker zo belangrijk is als de verzameling lean tools? Wel, in onze opleiding ‘Lean Manufacturing Integrator’ is er ook aandacht voor een lean mindset: lean management vereist immers discipline en een permanente alertheid en focus. Dat trainingsprogramma gaat door in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte op de KU Leuven Technologiecampus Gent met twee volledig uitgeruste team corners, een instructiehoek en een productievloer met werkposten, voorraadplaatsen, signalisatie, e.d. De deelnemers dragen persoonlijke beschermingsmiddelen waar dat vereist is, respecteren pull-signalen en vervullen taken in hun team corner. Uiteraard beginnen en eindigen alle activiteiten op tijd en is iedereen stipt aanwezig. Inbreuken worden genoteerd op post-its en zijn een aanleiding om in het team te overleggen hoe verbetering gerealiseerd en geborgd kan worden.

 

 

4. Wij helpen u!

U wilt een oplossing voor de problemen in uw bedrijf, maar uw dagelijkse taken laten daarvoor te weinig ruimte? Geen nood: wij bieden u twee complementaire oplossingen aan:

  • Is uw probleem nijpend en wilt u snel tot actie overgaan?

    Onze partner Amelior heeft al ruimschoots haar sporen verdiend als steun en accelerator voor ondernemingen op weg naar uitmuntendheid. Amelior helpt ondernemingen via opleiding, advies en begeleiding om efficiënte managementsystemen te ontwikkelen, te implementeren en te verbeteren. Meer info vindt u op www.amelior.be.

  • Is het oplossen van uw probleem niet zo dringend en wilt u masterstudenten Industrieel Ingenieur graag de kans geven om een uitdagende praktijkervaring op te doen?

    Dan nodigen wij u uit om uw probleem te formuleren als een masterproefproject waaraan 1 of 2 studenten een gans jaar zullen werken onder begeleiding van Ignace Martens, docent Productiemanagement. Na een jaar krijgt u geheel gratis een oplossing bedacht door onze goed opgeleide frisse geesten. Interesse? Contacteer ons!