KMO-portefeuille: subsidie van de Vlaamse Overheid: 40% voor kleine en 30% voor middelgrote ondernemingen

(ons registratienummer: DV.O215849 op naam van FIIW - Onderzoeksgroep MeSa)

De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor u – als ondernemer – financiële steun krijgt voor de aankoop van opleidingen en adviesdiensten die de kwaliteit van uw onderneming verbeteren.  Meer info...

Kortingen

Er geldt een korting van 10% vanaf 3 deelnemers uit eenzelfde bedrijf die inschrijven voor hetzelfde programma.

Besteding

Al wat u betaalt voor onze dienstverlening wordt geherinvesteerd in ons onderwijs en onderzoek en in de verdere uitbouw van de Lean Learning Academy. Zo draagt u als klant ook bij aan de financiering van het onderzoek van jonge onderzoekers en aan de kwaliteit van ons onderwijsaanbod.

Facturatiegegevens

Het facturatieadres voor open opleidingen is: KU Leuven, Krakenstraat 3 B5508, 3000 Leuven en het BTW nr van KU Leuven is: BE 0419.052.173. Deze opleidingen zijn vrij van BTW.

Het facturatieadres voor opleidingen op maat is: KU Leuven, Waaistraat 6 B5105, 3000 Leuven en het BTW nr van KU Leuven is: BE 0419.052.173. Deze opleidingen zijn niet vrij van BTW.