In 2008 lanceerde Rudi Van Sande, toen HR Manager bij Volvo Cars Gent, de idee om op de Technologiecampus van de toenmalige hogeschool KAHO Sint-Lieven in Gent een opleidingscentrum te starten in Lean Management zodat de werknemers van Volvo Cars voor een dergelijke opleiding in de toekomst niet meer naar hun Lean Learning Academy (LLA) in Göteborg (Zweden) zouden moeten gestuurd worden. Ignace Martens, docent Productiemanagement in de opleiding Industrieel Ingenieur, zag hierin een opportuniteit om via duurzame contacten met experten uit het werkveld zijn expertise en zijn cursus te verrijken met praktijkcases uit de industrie. In februari 2009 diende hij een Erasmus-LLP projectaanvraag in onder de sub-actie ‘Co-operation between Universities and enterprises’. Het project werd in juni 2009 met een hoge evaluatiescore van 82% goedgekeurd en liep daardoor meteen in de kijker. In dat project hebben 5 academische partners met expertise in Lean Management elk met een partner van een lean bedrijf gezamenlijk 16 lespresentaties ontwikkeld over Lean topics alsook een lean production game.


Van 2015 tot 2017 participeerde de Lean Learning Academy in het Erasmus+ project LEAN (https://erasmus-lean.eu/) samen met Italiaanse, Poolse, Noorse, Roemeense en Turkse partners uit hoger onderwijs en industrie. In dit project hebben we samen twee voorbeelden gemaakt van opleidingen over een aspect van lean management met werkvormen waar veel nood aan is en die de student activeren. Het resultaat van dit project is een mooi voorbeeld van 'learning lean on-the-go' en 'learning lean by doing'. Het project heeft 3 outputs opgeleverd:

  1. een lean design game dat leert hoe een productontwerp drastisch kan versneld worden terwijl het ontwerpproces ook nog eens goedkoper wordt en het ontwerp toch blijft voldoen aan de wens van de klant.
  2. een interactieve tabletcursus over 5S met uitgewerkte 5S-case, beide gemaakt met het gratis programma Office Mix. Office Mix maakt sindsdien deel uit van PowerPoint.
  3. een Office Mix handleiding voor leerkrachten waarmee elke leerkracht snel een mooie e-learning cursus kan maken.

Alles werd ontwikkeld in het Engels en nadien vertaald in de 6 verschillende talen van het partnerschap.


Van 2018 tot 2020 neemt de Lean Learning Academy deel aan het Erasmus+ project VRinSight (https://www.vrinsight.org/) samen met Duitse, Spaanse, Finse en Oostenrijkse universiteiten en organisaties uit het werkveld. In dit project gaan we op zoek naar het huidig gebruik van virtual reality in het werkveld, reeds bestaande opleidingen, noden en opportuniteiten in het werkveld, drempels en vooroordelen die de doorbraak van VR vertragen en de potentiële didactische meerwaarde van goede VR-toepassingen. We spreken af met de projectpartners in een virtuele ruimte met de app AltSpaceVR en gaan aan de slag met een virtueel klaslokaal, een VR Classroom. We stellen een VR curriculum op met een introductie in de wereld van VR, geillustreerd met oefeningen en belevingen die de gebruiker kan doorlopen. De unieke immersieve eigenschap van VR maakt deze technologie bijzonder geschikt om cursisten onder te dompelen in een bedrijfsproces (bvb productieproces) waarin die dan op zoek kan gaan naar verbeterbare situaties (muda, muri en mura). VR laat ook toe om opleidingen te geven over processen, zonder dat de deelnemers zich fysiek moeten verplaatsen (bvb omstellen van machines).