Niet alleen de maakindustrie, maar ook de zorgsector is gebaat bij lean management. Natuurlijk willen we mensen niet behandelen als goederen! Het gaat echter om de achterliggende processen. Zo leidt lean management tot snellere overdrachten bij shiftwissels, snellere kamerwissels, foutvrije medicatiebedeling, minder afval van maaltijden, minder loopafstand, minder wachttijden voor patiënten, efficiëntere taakverdeling tussen zorgverstrekkers, enz. ..... maar bovenal een verandering van mindset!

Dit simulatiespel leert u om lean management te introduceren in de zorgsector en laat u de voordelen ervan ervaren. Het lean healthcare game toont de deelnemers hoe ze de kwaliteit en de snelheid van zorgtaken kunnen verhogen door niet harder, maar slimmer te werken.

Formule: Er is geen voorkennis van lean management vereist en het tijdstip waarop het game gespeeld wordt, kan onderling afgesproken worden. Het spel duurt 4 uur. U moet wel met minimum 8 deelnemers inschrijven. Deze moeten niet noodzakelijk in dezelfde zorginstelling werken. Het maximum aantal deelnemers is 12.

Locatie: Het Lean Healthcare Game kan op locatie gespeeld worden of kan doorgaan in de Lean Learning Academy (lokaal G120) op KU Leuven Technologiecampus Gent, Gebroeders De Smetstraat 1, 9000 Gent.

Contacteer ons voor inschrijving of meer vrijblijvende informatie: 09/ 331 66 11 of via het contactformulier.

Prijs

Het Lean Healthcare Game wordt georganiseerd voor €1000 excl. BTW en verplaatsingskosten (€100 + €0,35/km). Als het spel doorgaat in de speciaal daarvoor ingerichte Lean Learning Academy op onze Technologie-campus in Gent, zijn er geen verplaatsingskosten.